//

INFINITY XSTONE: XT268913M

Thương hiệu: INFINITY XSTONE

Kích thước: 80x260

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: GẠCH MỜ

Không gian đẹp
Các vân khác
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

INFINITY XSTONE: XT268152

INFINITY XSTONE: XT268913M

INFINITY XSTONE: XT268905

INFINITY XSTONE: XT268906