//

BELLISSIMO: BL88203IS (GẠCH DIỆT KHUẨN)

Thương hiệu: BELLISSIMO

Kích thước: 80x80

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: BÓNG GẠCH DIỆT KHUẨN

Không gian đẹp
Các vân khác
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

BELLISSIMO: BL88050BS

BELLISSIMO: BL88015IS (DIỆT KHUẨN)

BELLISSIMO: BL88203IS (GẠCH DIỆT KHUẨN)

BELLISSIMO: BL88051BS