//
60X120
HBI
60X120
HB126CT1S
75X150
ROMARIO
75X150
CB157J851P
60X120
HBI
60X120
HB12671P
60X120
ROMARIO
60X120
C121J277P
160X320
FASIGHT
160X320
FM32160020N
90X270
FASIGHT
90X270
FS27090137NC
90X180
HBI
90X180
HB18908
75X150
ELEMENT
75X150
EM157803RG
120X240
INFINITY XSTONE
120X240
XT2412911
100X100
BELLISSIMO
100X100
BL10029M
75X150
BELLISSIMO
75X150
BL15708SA
80X80
80X80
BL88200IS
20X120
20X120
BL122L14IS
100X100
100X100
BL10030M
60X120
LEAD
60X120
LE126AS3
80X80
BELLISSIMO
80X80
BL88GL05
75X150
DAUGRES
75X150
BM157901LEV
75X150
FLORINA
75X150
FL157P7
60X120
LEAD
60X120
LE126SL26
120X120
INFINITY XSTONE
120X120
XT12013
15X90
ROMARIO
15X90
C915108NS
100X200
LACASA
100X200
LT10020
120X280
120X280
CHARM BLUE LAP
80X80
TRƯỜNG THỊNH
80X80
TT88061IN
ITALIAN DESIGN:ROMARIO

ITALIAN DESIGN:ROMARIO

MADE IN SPAIN: AB

MADE IN SPAIN: AB

MADE IN ITALY: PANARIA

MADE IN ITALY: PANARIA

ITALIAN DESIGN

ITALIAN DESIGN

LACASA: LC20104

LACASA: LC20104

AB: ANIKSA PULIDO

AB: ANIKSA PULIDO

PANARIA :PRIME STONE WHITE PRIME

PANARIA :PRIME STONE WHITE PRIME

FLORINA:FL12HE1+FL12HE2

FLORINA:FL12HE1+FL12HE2

Video

Trường Thịnh Ceramics Video

GẠCH Ý, GẠCH TÂY BAN NHA, GẠCH TRUNG QUỐC

 

Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên thế giới như:

 Impronta, Monocibec, Naxos, Panaria, San’tagostino, Sanchis Hôme, ABK, Daugres, Bellissimo, Element, Romario, Interceramic USA... Tất cả đều có mặt tại Trường Thịnh Ceramics.