//

GẠCH Ý: CENTURY - RUST STONE

Thương hiệu: CENTURY

Kích thước: 60x120

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: GẠCH MỜ

Không gian đẹp
Các vân khác
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

GẠCH Ý: CENTURY - ASH STONE

GẠCH Ý : CENTURY - LIGHT STONE

GẠCH Ý :CENTURY - WHITE STONE

GẠCH Ý: CENTURY - RUST STONE