//

Gạch Tây Ban Nha: BORBA MARENGO

Thương hiệu: GEOTILES

Kích thước: 60x120

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: GẠCH MỜ

Không gian đẹp
Các vân khác
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Gạch Tây Ban Nha: BORBA ÓXIDO

Gạch Tây Ban Nha: BORBA MARENGO