//

LEAD: LE126SL25

Thương hiệu: LEAD

Kích thước: 60x120

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: HYPERTOUCH

Không gian đẹp
Các vân khác
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

LEAD: LE126AS3

LEAD: LE126AS4

LEAD: LE126SL25

LEAD: LE126AS2