//

GẠCH Ý: PANARIA - STONE TRACE HOLLOW

Thương hiệu: PANARIA

Kích thước: 120x278

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: GẠCH MỜ

Không gian đẹp
Các vân khác
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

GẠCH Ý: PANARIA - STONE TRACE ABYSS

GẠCH Ý: PANARIA - STONE TRACE HOLLOW

GẠCH Ý: PANARIA - STONE TRACE GLADE