gạch ý: NAXOS - SERENADE ASTRAL

Thương hiệu: NAXOS

Kích thước: 120x260

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: GẠCH BÓNG

Không gian đẹp
Các vân khác
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

gạch ý: NAXOS - SERENADE ASTRAL

gạch ý: NAXOS - SERENADE COSMIC