//

GẠCH Ý: NAXOS - SERENADE ASTRAL

Thương hiệu: NAXOS

Kích thước: 120x260

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: GẠCH BÓNG

Không gian đẹp
Các vân khác
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

GẠCH Ý: NAXOS - SERENADE ASTRAL

GẠCH Ý: NAXOS - SERENADE COSMIC