//

TRƯỜNG THỊNH: TT88061IN (LỌC KHÔNG KHÍ)

Thương hiệu: VIỆT NAM

Kích thước: 80x80

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: BÓNG ION ÂM

Không gian đẹp
Các vân khác
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

TRƯỜNG THỊNH: TT88064IN (LỌC KHÔNG KHÍ)

TRƯỜNG THỊNH: TT88061IN (LỌC KHÔNG KHÍ)

TRƯỜNG THỊNH: TT88062IN (LỌC KHÔNG KHÍ)

TRƯỜNG THỊNH: TT88063IN (LỌC KHÔNG KHÍ)