TRƯỜNG THỊNH: TT66196

Thương hiệu: VIỆT NAM

Kích thước: 60x60

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: GẠCH MỜ

Không gian đẹp
Các vân khác
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

TRƯỜNG THỊNH: TT66195

TRƯỜNG THỊNH: TT66196