//

FLORINA: FL126M8 (HYPERTOUCH)

Thương hiệu: FLORINA

Kích thước: 60x120

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: BÓNG MỀM

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

FLORINA: FL126U4

FLORINA: FL126M8 (HYPERTOUCH)

FLORINA: FL126M7 (HYPERTOUCH)

FLORINA: FL126M6 (HYPERTOUCH)