//

LACASA: WL91513NS (DIỆT KHUẨN)

Thương hiệu: LACASA

Kích thước: 15x90

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: MỜ GẠCH DIỆT KHUẨN

Không gian đẹp
Các vân khác
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

LACASA: LC15909NS

LACASA: WL91512NS (DIỆT KHUẨN)

LACASA: WL91513NS (DIỆT KHUẨN)

LACASA: LC15911NS (DIỆT KHUẨN)