//
FLORINA
FLORINA
120X120
LEAD
LEAD
60X120
LEAD
LEAD
75X150
Trường Thịnh
Trường Thịnh
60x120
100X100
100X100
LT10036
120X120
120X120
XT12012
120X120
120X120
XT12013
60X120
60X120
NANOGRESS
100X200
100X200
HB10203
120X120
120X120
NAT12009
120X280
120X280
CHARM BLUE LAP
XT3216603
XT3216603
INFINITY XSTONE
120X120
120X120
FL12M36
80X80
80X80
V86J721P
MADE IN SPAIN: AB

MADE IN SPAIN: AB

MADE IN ITALY: PANARIA

MADE IN ITALY: PANARIA

INFINITY XSTONE: XT3216904

INFINITY XSTONE: XT3216904

HBI: HB18909

HBI: HB18909

ROMARIO: CK189J817

ROMARIO: CK189J817

NANOGRESS: NAT12008

NANOGRESS: NAT12008

FLORINA:FL12HE1+FL12HE2

FLORINA:FL12HE1+FL12HE2

Video

Trường Thịnh Ceramics Video

GẠCH Ý, GẠCH TÂY BAN NHA, GẠCH TRUNG QUỐC

 

Thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên thế giới như:

 Impronta, Monocibec, Naxos, Panaria, San’tagostino, Sanchis Hôme, ABK, Daugres, Bellissimo, Element, Romario, Interceramic USA... Tất cả đều có mặt tại Trường Thịnh Ceramics.