VWIN: VSS45900LP

Thương hiệu: VWIN

Kích thước: 45x90

Chức năng: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG

Bề mặt: GẠCH BÁN BÓNG

Không gian đẹp
Các vân khác
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

VWIN: VW459015HL (HIGHLIGHT INK)

VWIN: VW459016HL (HIGHLIGHT INK)

VWIN: VSS45900LP

VWIN: VSS459011LP