HM1903

HM1903

120X120 : BL12005

120X120 : BL12005

60X120 : BL126SL20IN(LỌC KHÔNG KHÍ & SILVER LINE)

60X120 : BL126SL20IN(LỌC KHÔNG KHÍ & SILVER LINE)

75X150 : EM157633P

75X150 : EM157633P

KÍCH THƯỚC
BỀ MẶT
ỨNG DỤNG

PHÒNG NGỦ

CẦU THANG

PHÒNG KHÁCH

BẾP - PHÒNG ĂN

THẢM GẠCH

SẢNH - LỐI ĐI

VÁCH TRANG TRÍ

NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

VĂN PHÒNG - PHÒNG SÁCH

PHÒNG GIẢI TRÍ

PHÒNG THỂ DỤC

PHÒNG THỜ

SÂN VƯỜN - NGOÀI TRỜI

PHÒNG WC

NHÀ MẪU

HÌNH CÔNG TRÌNH