80X80: TTD88111

80X80: TTD88111

60x120: CD121J336P

60x120: CD121J336P

60x120: C121J348

60x120: C121J348

75X150: V157J881P

75X150: V157J881P

KÍCH THƯỚC
BỀ MẶT
ỨNG DỤNG

PHÒNG TẮM - WC

PHÒNG NGỦ

PHÒNG KHÁCH

BẾP - PHÒNG ĂN

THẢM GẠCH

SẢNH - LỐI ĐI

VÁCH TRANG TRÍ

NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

VĂN PHÒNG - PHÒNG SÁCH

PHÒNG GIẢI TRÍ

PHÒNG THỂ DỤC

PHÒNG THỜ

SÂN VƯỜN - NGOÀI TRỜI

NHÀ MẪU

Phòng WC

Phòng khách

Phòng khách

Phòng khách